Privacy verklaring.

Ik, (Inge Wissenburg) als babyconsulent, draagconsulent en docent babymassage van babyzorg de Kangoeroe. Wil u middels deze privacy verklaring op de hoogte stellen van de regelgeving rondom de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Welke vanaf 25 mei 2018 verplicht is.

Privacy beleid

  • Ik vraag om privacy gevoelige informatie via mijn intake formulier, alsmede tijdens een huisbezoek. Deze gegevens op medisch, gezondheid en privé gebied heb ik nodig om een goed beeld van de situatie te krijgen. Waarna ik een op u aangepast behandel plan kan opstellen. Deze verkregen informatie verwerk ik altijd zelf, dit besteed ik niet uit aan derden.
  • Deze gegevens bewaar ik uitsluitend op mijn laptop, welke beveiligd is met een wachtwoord. Alle ontvangen e-mailtjes bewaar ik in een beveiligde mailbox, waarbij ik per consult alles in een eigen mapje zet. Buiten mij als werknemer, heeft er niemand toegang tot dit gedeelte van de laptop. Alle gegevens worden 5 jaar bewaard en daarna verwijdert.
  • De gegevens die ik tijdens de 2 weken van intensief contact verzamel, bevat vaak ook privacy gevoelige informatie en bijvoorbeeld per whats app binnen komt. Deze bewaar ik gedurende dit contact op mijn telefoon, die beveiligd is met een inlog code. Daarna stuur ik deze gesprekken door naar uw dossier, waarin deze worden bewaard en verwijder ik dit van mijn telefoon.
  • Indien het nodig is om informatie op te vragen en / of door te geven aan een andere discipline waarbij u of uw kind in behandeling is. Zoals huisarts, consultatie bureau, kinderarts, fysiotherapeut, logopedist of diëtist. Zal ik altijd aan u toestemming hiervoor vragen en hierbij vermelden met wie ik deze informatie wil delen.
  • U geeft als ouder / verzorger altijd toestemming (via het intake formulier) voor het bewaren van privacy gevoelige informatie, in uw dossier. Daarnaast heeft u het recht op inzage van uw gegevens in uw dossier. Verder heeft u ook het recht om deze gegevens te (laten) wijzigen, te laten verwijderen en kunt u ten aller tijden de gegeven toestemming weer intrekken.
  • De betreffende grondslagen, waarop ik de informatie bewaar zijn: overeenkomst en toestemming. Voor de gegevens verwerking maak ik gebruik van een verwerkersovereenkomst. Waarin per cliënt beschreven staat wat ik bewaar: wie, doel, welke informatie,  gedeeld met, hoe opslaan en de bewaartermijn.
  • Ik doe er alles aan om een datalek te voorkomen. Ik deel geen informatie met anderen zonder uw toestemming. Mijn laptop is beveiligd met een wachtwoord en hier werk ik alleen op voor babyzorg de Kangoeroe. Indien er zich een datalek zal voordoen, noteer ik dit in een datalek register en neem passende maatregelen.
  • Wanneer u niet tevreden bent over de verleende zorg / hulp die ik u en uw gezin geboden heb. Dan is het mogelijk om binnen 2 weken een klacht in te dienen.

De algemene voorwaarden van Babyzorg de Kangoeroe vind u terug op de betreffende pagina.

Inge Wissenburg – Janssen.

WhatsApp chat